Dokument bez názvu

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok vychádza z platných zákonov Slovenskej republiky, najmä  Obchodného zákonníka (pri predaji tovaru za účelom ďalšieho predaja, alebo pre podnikateľské účely) a Občianskeho zákonníka (pri predaji tovaru pre osobnú potrebu koncového užívateľa) a vzťahuje sa na tovar  zakúpený u spoločnosti RECALL SK s.r.o.
Súhlas s reklamačným poriadkom
Súhlas s reklamačným poriadkom potvrdzuje zákazník prevzatím tovaru. Prevzatím tovaru sa rozumie moment, kedy je tovar prevzatý osobne v prevádzke, alebo od prepravcu.
Povinnosť kontroly pri doručení tovaru treťou stranou
Odberateľ je povinný skontrolovať zásielku, či nejaví znaky poškodenia, alebo nie sú porušené samolepiace pásky. Pokiaľ je zásielka poškodená, alebo sú pásky porušené, odberateľ na mieste skontroluje obsah zásielky. V prípade nezrovnalostí spíše s prepravcom príslušný protokol o škode.
Akékoľvek nezrovnalosti v dodávke je odberateľ povinný ihneď preukázateľne oznámiť dodávateľovi, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prevzatí zásielky. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.
Záručné podmienky
Dĺžka záruky je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na faktúre uvedené inak. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol tovar v reklamačnom konaní.
Záruka na spotrebný materiál končí  jeho prvým použitím.
Na použitý tovar (tovar repasovaný, opravovaný a pod.) sa nevzťahuje žiadna záruka, pokiaľ nie je v dodacom liste uvedené inak. Životnosť nabíjacích batérií je stanovená na 6 mesiacov od dátumu predaja, kedy hodnota kapacity nesmie klesnúť pod 80% menovitej hodnoty. Po tejto dobe nie je možné reklamovať zníženú kapacitu batérie. Informácie o technických parametroch, výbave a kompletnosti dodávaných produktov firmou RECALL SK s.r.o. sa v prípade rozdielov riadi výhradne podľa originálnych popisov technických parametrov, výbavy a kompletnosti udaných výrobcom a nie sú dôvodom k príjmu tovaru do reklamačného poriadku.
Podmienky prijatia reklamácie
Reklamujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť k identifikácií závady a k jej odstráneniu.
K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť:
·         predajný doklad,
·         záručný list (pokiaľ bol vydaný),
·         dodací list obsahujúci:
·         zoznam reklamovaného tovaru
·         konkrétny a presný popis závady,
·         adresu, na ktorú ma byť vybavená reklamácia zaslaná,
·         kontaktnú osobu, kontaktný telefón.
Do záručnej opravy nebude prevzatý tovar:
·         u ktorého uplynula dňom prevzatia do opravy záručná doba,
·         bez doloženia dokladu o pôvode nákupu,
·         bez záručného listu (pokiaľ bol vydaný),
·         s porušenými ochrannými pečaťami a nálepkami, pokiaľ sú na výrobku,
·         poškodený živlami (voda, oheň, blesk, alebo iný elektrický výboj a podobne),
·         poškodený nesprávnym používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo bežnými zásadami používania daného tovaru,
·         poškodený používaním neoriginálneho príslušenstvá,
·         poškodený neodborným servisným zásahom,
·         poškodený pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom).
Miesto uplatnenia reklamácie
RECALL SK s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
Autorizovaná servisné strediska
Reklamujúci je povinný uplatniť si reklamáciu produktov, ktorým je na území Slovenskej republiky poskytovaný autorizovaný servis, priamo v autorizovaných servisných strediskách, vid. príloha reklamačného poriadku.
Náklady
Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša reklamujúci, rovnako tak riziko a zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu prepravy. V prípade neoprávnenej reklamácie môžu  byť reklamujúcemu naúčtované všetky vynaložené náklady spojené s jej vybavením.
Spôsob vybavenia reklamácie
Prioritným spôsobom riešenia oprávnenej reklamácie je výmena vadného a neopraviteľného tovaru za nový kus. Spoločnosť RECALL SK s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar za iný, obdobný, s porovnateľnými technickými parametrami v rovnakej, alebo vyššej úžitkovej hodnote.
Doba vybavenia reklamácie

Reklamácia je vybavená bez čakania, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia zamestnancom spoločnosti RECALL s.r.o. Reklamačné konanie je ukončené dňom, kedy je reklamovaný tovar pripravený k odberu v mieste reklamácie. Vybavená reklamácia je zaslaná naspäť reklamujúcemu na náklady firmy RECALL SK s.r.o., prípadne s najbližšou nasledujúcou objednávkou odberateľa v reklamačnej dobe. V prípade nutnosti zaslania reklamovaného tovaru do servisného strediska spoločnosť RECALL SK s.r.o. vyššie uvedenú dobu negarantuje.
Podmienky vrátenia tovaru
Vrátenie objednaného tovaru musí byť vopred dohodnuté a schválené príslušným zástupcom spoločnosti RECALL SK s.r.o.
RECALL SK s.r.o. si vyhradzuje právo rozhodnúť o hodnote dobropisu v závislosti na stave vráteného tovaru, aktuálnej cene a uplynutej záručnej dobe.
Náklady a zodpovednosť za doručenie vráteného tovaru znáša odberateľ.

Tento poriadok vstupuje do platnosti dňa 1. 3. 2013

  
 


Košík
0
Skrytá cena
0 položiek

 

 

  
 
 


 

Prihlásenie:   
 

 

 

 

Technické riešenie © 2021 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

 
 
 

K prevádzke nášho webu shop.recallsk.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.